မြေသြဇာဥဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၂၀၀၇

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် မြေသြဇာဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2007-07-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-12 14:56:55

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
မြေသြဇာဥပဒေ ၂၀၀၂ Myanmar 183.57kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
မြေဩဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 166.01kB file_downloadဒေါင်းလုပ်