အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ (ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍသတ်မှတ်ခြင်း)

မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍများကို သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-01-04
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-11 15:18:39

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇(ကန့်သတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း) Myanmar 74.05kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇( ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း) Myanmar 111.19kB file_downloadဒေါင်းလုပ်