အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈၅/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာ များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား HS Code Line ဖြင့် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအားဓါတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာများကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၆/၂၀၁၅ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကုန်သွယ်ခွင်ပြုခြင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၆/၂၀၁၆ ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူရှင်းလင်စေရန်အတွက် HS Code 2012 Version အရ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် ဆေးရုံသုံးကိရိယာများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် HS Code များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-12-20
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-21 13:06:55

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈ (မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြည်တွင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် အဆင့်မြင့်ကုန်ချောများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့် ပြုခြင်း) Myanmar 1.40MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၆/၂၀၁၇ (သတ်မှတ်ထားသည့် HS Code များအတိုင်း နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီများအားကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 98.95kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၆/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 243.07kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၃/၂၀၁၇ (နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား HS Code ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 6.29MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၅/၂၀၁၆ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင်ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏအတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်အားပယ်ဖျက်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ) Myanmar 247.51kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၆/၂၀၁၅ (နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 5.43MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၅/၂၀၁၈ (နိုင်ငံခြားသာကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား ပြည်တွင်းတွင် လက်လီ၊လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 12.37MB file_downloadဒေါင်းလုပ်