သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၂)

ပြည်ပသို့ စားသုံးသီးနှံတင်ပို့လိုသူက ယင်းသီးနှံတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း ပါဝင်မှုပမာဏကို စစ်ဆေးပေးရန် ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားလာပါက နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကိုပေးပို့လာလျှင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းက စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-11 15:00:13

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုးသတ်ဆေး (သို့) အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားခြင်း။ ကြည့်ရန်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၄) Myanmar 30.53kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးရန်နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၃) Myanmar 29.12kB file_downloadဒေါင်းလုပ်