ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအသုံးပြု၊ ထုတ်လုပ်၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူး သို့မဟုတ် ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ (အစ-၃)

တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့မည့်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ခြင်း(သို့) ရောင်းချခြင်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရှိရမည်။ မရှိပါက အဆိုပါလုပ်ငန်း ကိုပြုလုပ် သည့် မှတ်ပုံတင်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၃) ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို အဏုမြူစွမ်းအင် ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရပါမည်။

အဖွဲ့အစည်း အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 13:32:05

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်