ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

  ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-05-18 05:12:09

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများအတွက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်