အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2004-04-30
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-10-26 04:37:09

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ