မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း

ကဏ္ဍ Import
ပုံ မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း
အကျဉ်းချုပ် မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီတွင်လျှောက်ထားခြင်း။
အကြောင်းအရာ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ

မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရာတွင်ဆောင် ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆင့် (၁)  
မျိုးစေ့တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားလိုသူသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ website (mairs.doa.gov.mm) တွင် Account Registration ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် website (mairs.doa.gov.mm) တွင် လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ (က) သို့မဟုတ် (ခ) ပူးတွဲပါ စာရွက်စာတမ်းနှင့်တကွ တင်ပြရပါမည်။ လျှောက်ထားသူသည် မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသောမျိုးများကိုသာ တင်သွင်းခွင့်လျှောက် ထားရပါမည်။ တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်း ပုံစံ(၁၁)အရ အောက်ပါတို့ ပူးတွဲလျှောက်ထားရပါမည်-
(က)     အဆိုပြုလွှာမိတ္တူ (မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသောမျိုးများ) (ဥပမာ-စပါး၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်း၊ ဂျုံ၊ နှမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ၊ နေကြာ၊ပန်းမုံလာ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ ငရုတ်)
(ခ)   အဆိုပြုလွှာမိတ္တူနှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် (မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် လျှောက်ထားရသောမျိုးများ) (ဥပမာ- လီလီပန်းပျိုးဥများ၊ အလှစိုက်ပန်းပင်များ၊ နှစ်ရှည်သစ်သီးပင်များ၊ စတော်ဘယ်ရီ)။
အဆင့်(၂)
လျှောက်လွှာများကို Website (mairs.doa.gov.mm) ဖြင့်လက်ခံပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ကို စိစစ်ပေးပါသည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှု မရှိသောလျှောက်လွှာများကို လျှောက်လွှာရှင် ထံသို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြနိုင်ရန် အကြောင်းကြားစာ (Notification for Modification) ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၃)
လျှောက်ထားလာသောလျှောက်လွှာများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို website (mairs.doa.gov.mm) မှတဆင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါ သည်။

 

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း