နွားနှင့်ကျွဲအရှင်များ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း

ကဏ္ဍ Import
ပုံ နွားနှင့်ကျွဲအရှင်များ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း
အကျဉ်းချုပ် နွားနှင့်ကျွဲအရှင်များ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းရန်အတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း
အကြောင်းအရာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

အဆင့် (၁)

ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရပါမည်။

(က) ကုမ္ပဏီ (Letter head) ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်လျှောက်လွှာ

(ခ) တင်ပို့လာမည့်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် (Veterinary Health Certificate)

(ဂ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(စ) တိရိစ္ဆာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ဖောပြထားသောစာရွက်စာတမ်းများ

 

အဆင့် (၂)

ဌာနမှ တင်သွင်းလာသော လျှောက်လွှာအား စိစစ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိသော လျှောက်လွှာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာရှင်ထံသို့အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာငြင်းဆိုခံရလျှင် ဤအဆင့်တွင် ပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များကို တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ကိုရရှိသူသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်ကိုဆက်လက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

အဆင့် (၃)

ဆိပ်ကမ်းသို့မဟုတ် နယ်စပ်စခန်းသို့ရောက်ရှိလာသော တင်သွင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် နယ်စပ်စခန်း (သို့မဟုတ်) ဆိပ်ကမ်းရှိ အကောက်ခွန်ဌာနတွင် သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ လုပ်ဆောင်ပြီးပါက တင်းသွင်းနိုင်ငံ၏ Animal Quarantine Certificate နှင့် တိရိစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

 

အဆင့် (၄)

ဌာနမှလိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပိုးမွှားတွေ့ရှိပါက ပြည်တွင်းသို့ မသယ်ယူခင် တိရိစ္ဆာန်များအား Animal Quarantine Station တွင် (၁၀) ရက်ထက်မနည်း(သို့) မကျော်သော အချိန်ကိုထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါကင်းရှင်းပါက ပြည်တွင်းသို့သယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

ပေးဆောင်ရမည့်ဝန်ဆောင်ခမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) ကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း တကောင် ၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်း

(ခ) ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် တကောင် ၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်း

 

 

 

 

 

ပုံစံများ

The following form/s are used in this procedure.

ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း