ဆီပန့်အငယ်များဖြင့် စက်သုံးဆီရောင်းချနေသည့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်

ဆီပန့်အငယ်များဖြင့် စက်သုံးဆီရောင်းချနေသည့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ငန်းများအတွက်စက်သုံးဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်း အင်ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြ င့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ခေတ်မီသန့်ရှင်း သပ်ရပ်သော စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင် များ ေ ပါ် ထွန်းစေရေး အတွက် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ Petroleum Product Handling Process များ ကို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သည့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝပြီး စံချိန်စံညွှန်းကိုက် ညီ မှန်ကန်မှုရှိ သည့် စက်သုံးဆီများကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချနိုင်သည့် အရောင်း ဆိုင်များအား စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဆီပန့်ငယ်များဖြင့် စက်သုံးဆီရောင်းချနေသည့် တရားမဝင် အရောင်းဆိုင်အသေးစားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အထက်ပါ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် အထူးပင်စိုးရိမ် ရခြင်း တို့ကြောင့် စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနိုင်မှုမရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကပါဝင် မှု အားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့် ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာလုပ် ကိုင်ခွငြ့် ပုခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထုအေ နဖြင့် စက်သုံးဆီများကို တစ်ပြည်လုံးနေရာ အနှံ့အပြားတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်မရှိသေးသည့်မြို့၊ မြို့သစ်များ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့် လမ်းမ ကြီးများ၊ Toll Gate နေရာများ စသည်တို့တွင် စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် များ အသစ်ထပ်မံတည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပေး ရန် လိုအပ်သဖြင့်လည်းကောင်း၊ တရားမဝင် စက်သုံးဆီသယ် ယူပို့ဆောင်သိုလှောင် ရောင်းချမှုများနှင့် တရားမဝင် လမ်း ဘေး စက်သုံးဆီဆို င်များ လျော့နည်းပပျောက်စေရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ခေတ်မီစက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ ပေါ် ထွန်းလော စရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်၍ စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် များထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ General

ဒေါင်းလုပ်