အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၏ စီးပွားရေးသံမှူး ဖြစ်သူ Mr. Yang Dong Woo ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်စိုးသည် ကိုးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၏ စီးပွားရေးသံမှူး ဖြစ်သူ Mr. Yang Dong Woo ဉီးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၂) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ General