ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေစေရန် ကားပါကင်ထောက်ခံချက်ရယူရန်မလိုဘဲ မော်တော်ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမည်

ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏ကားပါကင်ခွင့်ပြုချက် ရယူရန်မလိုဘဲ မော်တော်ယာဉ်များကို တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့တို့၏ ညှိနှိုင်းချက်များအရ သိရသည်။ ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်
ရာတွင် အသုံးပြုသောယာဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်ယန္တရားများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သုံးယာဉ်ယန္တရားများတင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီအများစုမှာ စီးပွားရေးအချက်
အခြာကျသော ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏လိပ်စာမှာ ရန်ကုန်လိပ်စာဖြစေ် သာ်လည်း လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ယန္တရားနှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်အများစု၏လုပ်ငန်းများမှာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းနေ
ရာဒေသအသီးသီးတွင် သွားလာဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်စည် နှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်းများဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှု နည်းပါးသည့်အပြင် ကုန်တင်ယာဉ်နည်းပါးခြင်း၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်မလုံလောက်ခြင်းများကြောင့် မလိုလားအပ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ခများ ကြီးမြင့်ခြင်းများရှိလာကြောင်းတင်ပြချက်များအရ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်
ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တို့အတွက် ရန်ကုန် မြို့တွင် ယာဉ်အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည့် သုံးတန်နှင့်အထက် Truck ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်သုံး ယာဉ်ယန္တရားများ၊ City Bus, Express Bus များ၊ ရေသယ်ယာဉ်များ၊ မီးသတ်ရေယာဉ်များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သုံး ယာဉ်ယန္တရားများအပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍတို့တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လှူဒါန်းသည့် လူစီးယာဉ်များဖြစ်သော ကျန်းမာရေး
ဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့်တင်သွင်းသည့် လူနာတင်ယာဉ်များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်လှူဒါန်းသည့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ၊သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်သွင်းသည့်သာ သနာ
ရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကားပါကင် ထောက်ခံချက်ရယူရန်မလိုဘဲ တင်သွင်းခွင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ကိစ္စအပေါ် သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပါရန်နှင့် ကျန်
မော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းအတွက် ကားပါကင်ထောက်ခံချက် ရယူရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏အစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၇ ရက်က မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေ သကြီး အစိုးရအဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဇွန်လ ၁၀ ရက်က စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ (၂/၂၀၁၆) ကြိမ်မြောက်အစည်း အဝေးတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင်းအသုံးပြုမှုနည်းပါးသည့် ငါးတ န်နှင့်အထက် Truckကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် ယန္တရားများ City Bus, Express Bus များ၊ ရေသယ်ယာဉ်များ၊ မီးသတ်ရေယာဉ်များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သုံး ယာဉ်ယန္တရားများအပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးကဏ္ဍတို့တွင် အသုံးပြုရန်အ
တွက် လှူဒါန်းသည့် လူစီးယာဉ်များဖြစ်သော ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်သွင်းသည့် လူနာတင်ယာဉ်များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအတွက် လှူဒါန်းသည့်နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ၊ သာသနာရေး
ဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့်တင်သွင်းသည့် သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကားပါကင်ထောက်ခံချက်ရယူရန်မလိုဘဲ တင်သွင်းခွင့်ပြုပေးသွားရန်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း
 သိရသည်။ ထို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တို့အတွက် အဆိုပါယာဉ်များအား ဇွန် ၁၅ ရက် နောက်ပိုင်းမှစတင်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ကားပါကင်ထောက်ခံချက်ရယူရန်မလိုဘဲ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း
 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ရန်ကုန်တိုင်းေ ဒသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားထားကြောင်းသိရသည်။

အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ General