နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာကိုတင်ပို့မှုအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ချက်

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၈၊ အပိုဒ် ၁၇) သည် ကုန်စည်တင်ပို့လိုသူအတွက်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ဖော်ပြထားပါသည်။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိသူသည် နျူးကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာကို ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်လိုပါက အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာတွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ နိုင်ငံအတွင်း အဏုမြူစွမ်းအင် အသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံအတွင်း အဏုမြူစွမ်းအင် အသုံးပြုရာတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်၊ လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဏုမြူ ဖြာထွက်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုကို ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေ ၁၉၉၈ ကို နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ပို့ကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2018-08-06
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေ ၁၉၉၈
နည်းပညာကုဒ်
ယူအမ်ကုဒ် P14 - Export Registration requirements for technical reasons
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-22 11:38:58

ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် ကဏ္ဍ
အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပ​ဒေ ၁၉၉၈ Law
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ Export
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ Import
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
0401101000 - - In liquid form
0401109000 - - Other
0401201000 - - In liquid form
0401209000 - - Other
0401401000 - - Milk in liquid form
0401402000 - - Milk in frozen form
0401409000 - - Other
0401501000 - - In liquid form
0401509000 - - Other
2844101000 - - Natural uranium and its compounds
2844109000 - - Other
2844201000 - - Uranium and its compounds; plutonium and its compounds
2844209000 - - Other
2844301000 - - Uranium and its compounds; thorium and its compounds
2844309000 - - Other