ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ

ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ၁၈၇၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1878-04-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:23:40

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ၁၉၂၄ Myanmar 42.99kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 136.98kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 289.99kB file_downloadဒေါင်းလုပ်