ကုန်းလမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ၁၉၂၄

ကုန်လမ်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1924-12-13
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:25:48

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပင်လယ်ရေကြောင်း အကောက်ခွန် အက်ဥပဒေ Myanmar 306.06kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅ Myanmar 289.99kB file_downloadဒေါင်းလုပ်