မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၅

ပြည်ထောင်စုလွှ​တ်တော်သည် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2015-12-24
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:27:21

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ ၁၉၉၄ Myanmar 99.44kB file_downloadဒေါင်းလုပ်