အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ၂၀၁၆

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-01-18
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:24:10

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၇ Myanmar 153.86kB file_downloadဒေါင်းလုပ်