အကောက်ခွန်ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အကောက်ခွန်ဥပဒေကို မေလ ၁၁ ရက် ၁၉၉၀ တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1992-03-12
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:28:14

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်