မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစခန်း ပြောင်းလဲတင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတစ်ဆင့် နယ်စပ်မှတင်ပို့တင်သွင်းရန် လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော ပစ္စည်းများအား မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ ကျိုင်းလပ်၊ တာချီလိတ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့နှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2024-04-12
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2024-04-24 07:50:22

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ