မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစခန်းပြောင်းလဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှတစ်ဆင့် နယ်စပ်မှတင်ပို့တင်သွင်းရန် လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော ပစ္စည်းများအား မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ရှိ အခြားမည်သည့်ကုန်သွယ် ရေးစခန်းမှမဆိုပြောင်းလဲ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တင်ပို့၊တင်သွင်းလိုပါကလဲ ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2024-01-07
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2024-01-09 08:25:01

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ