ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ(၁၇/၂၀၂၃) အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း (Online Sales) လုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကောက်ခံမည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးအကြောင်းကြား ခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း (Online Sales) လုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကောက်ခံမည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၇/၂၀၂၃) အား (၂၈-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက် သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-12-28
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2024-01-02 05:30:53

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ