ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၇) (ရေထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံများတွင် ကြိုတင်စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ရေထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံများတွင်ကြိုတင်စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၄/၂၀၁၇) အား ၂၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-05-26
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-09 09:03:52

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ