အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၂၂(မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြ ခန်း(Show Room) တွင်ရောင်းချရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရအပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၂၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-11-11
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 10:19:46

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ