ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

-  ပြည်ထောင်စုအကောက်ခွန်ဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲများကို Related Document တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-09-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-11-21 09:35:17

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁ (page 11-20) Myanmar 12.52MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁ (page 21-30) Myanmar 12.65MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုအခွန်ကောက်ဥပဒေ ၂၀၂၁ (page 31-41) Myanmar 12.12MB file_downloadဒေါင်းလုပ်