ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေများ ၂၀၁၆

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-01-12
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-09-14 16:30:55

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးနည်း ဥပဒေ ၂၀၁၃ Myanmar 836.40kB file_downloadဒေါင်းလုပ်