အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၂၄/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် အမျိုးသားအစားအသောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၈ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၆ (င) အရ အောက်ပါအစားအသောက်များကို ထိန်းချုပ်အစားအသောက်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်-

(က)    အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဘူးသွင်းသောက်ရေသန့်

(ခ)     အမှတ်တံဆိပ်ပါ စားသုံးဆီ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-11-27
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2021-12-28 09:37:57

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ