တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် - ၃/၂၀၂၀)

ပြည်ထောင်လွှတ်တော်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ (၂၀၂၀) အား ပြဌာန်းခဲ့သည်။

ဤဥပဒေအရ တိရစ္ဆာန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များ၊ မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောဇီဝပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာ၊ တိရစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ တင်သွင်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့် ဦးစီးဌာနဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2020-08-26
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 08:29:19

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ ၁၉၉၃ Myanmar 342.13kB file_downloadဒေါင်းလုပ်