အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၈/၂၀၁၉ (သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် နေ့တွင် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

သွင်းကုန်ပစ္စည်း၏ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်းဖိုး (CIF) များအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့်လိုင်စင် ကြေးနှုန်းထားများကို ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-10-10
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2021-06-30 08:43:50

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
Notification 46-2021 Myanmar 939.02kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Notification No.(64/2020) Myanmar 3.17MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Notification No.(30/2021) Myanmar 3.51MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Notification No.(20/2021) Myanmar 3.19MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
Notification No.(85/2020) Myanmar 3.51MB file_downloadဒေါင်းလုပ်