အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၂၆/၂၀၁၉ (လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေတွင် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာ အားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-06-10
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-11-19 06:02:20

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ