အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ (ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ)

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် မွန်ပြည်နယ်ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၇/၂၀၁၅ (ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းနည်းဥပဒေများ) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2015-10-15
ဥပဒေ အမျိုးအစား Regulation
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-03-14 06:22:38

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်