ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုအတွက် လူတို့စားသုံးရန်သင့်လျော်ကြောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောအစားအသောက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ရန် ကိစ္စ

ပြည်ပသို့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှ တင်ပို့လိုသော ရေထွက်ပစ္စည်းများအား အရည်အသွေး စစ်ဆေးရာတွင် (Physical, Micro) စစ်ဆေးပြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ လူတို့စားသုံးရန်သင့်တော်ကြောင်း နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုထောက်ခံချက် ရယူပြီးမှသာ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရမည်။ 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-07-21
ဥပဒေ အမျိုးအစား Instruction
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-09-13 13:52:22

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ