အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၀၅ (တိရစ္ဆာန်အစာများပြည်တွင်းတွင်ရောင်းချသူများအတွက်အမိန့်)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်း၌ ရောင်းချသည့် တိရစ္ဆာန်အစာကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် တိရစ္ဆာန်အစာများပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချသူများအတွက် စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-09 10:51:04

picture_as_pdfမြန်မာ