အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၀၀(ပင်လယ်ရေကြောင်း (Overseas Trade) ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်)

ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတစ်ဆင့် တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာအား အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၁ ဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2000-12-25
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-04 14:48:41

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၃(ပြည်ပမှတင်သွင့်ခွင့်မပြုသော ပစ္စည်း များအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့် (အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက်)) Myanmar 4.10MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅(နိုင်ငံခြားဖြစ်ဝိုင်အမျိုးမျိုးကို ပြည်ပမှ တရားဝင်တင်သွင့်ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 4.04MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၁(ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအားပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Myanmar 2.62MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၁(ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Myanmar 2.60MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၉၉(နယ်စပ်ဒေသမှတစ်ဆင့်တင်သွင်းခွင့်မပြုသောပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်) Myanmar 165.19kB file_downloadဒေါင်းလုပ်