အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။ 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-07-26
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-03 17:03:54

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ၂၀၁၆ Myanmar 228.01kB file_downloadဒေါင်းလုပ်