ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ ၁၉၉၁

နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1991-03-04
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 15:34:21

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ