အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်အမျိုးအစားသတ်မှတ် ခြင်း)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သည် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်တို့ခွင့် ပြုရန်အလို့ငှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသောဒေသများကို ဇုန် (၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသင့်အတင်ရှိသောဒေသများကို ဇုန် (၂) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိသောဒေသများကို ဇုန် (၃) အဖြစ်လည်းကောင်း ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ် ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-02-22
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-11 14:25:38

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃/၂၀၁၇( ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍသတ်မှတ်ခြင်း) Myanmar 41.76kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇(ကန့်သတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများစာရင်း) Myanmar 74.05kB file_downloadဒေါင်းလုပ်