အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၇ (မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း)

ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာပါ သီးနှံအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော အပင်မျိုးသစ်ကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ  ထုတ်လုပ် ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသူများအား ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် “မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်” လျှောက်ထားခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-02-23
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 15:14:52

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄/၂၀၁၇ (မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခေါ်ယူခြင်း) Myanmar 3.40MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၇ (မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း) Myanmar 445.43kB file_downloadဒေါင်းလုပ်