စံချိန်စံညွှန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် စံချိန်စံနှုန်းညီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်
ဥပဒေ အမျိုးအစား Instruction
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီးများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 11:16:45

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်