ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-03-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-03-10 10:34:32

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၄ Myanmar 244.42kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၆ Myanmar 307.40kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ၂၀၁၈ Myanmar 533.56kB file_downloadဒေါင်းလုပ်