အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ (တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းများစာရင်းထုတ် ပြန်ကြေညာခြင်း)

Stockholm Convention မှသတ်မှတ်သောPersistent Organic Pollutants (POPs) (၂၆) မျို၊ Vienna Convention နှင့် Montreal Protocol အရ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသော ဓာတုပစ္စည်း (၁) မျိုး၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန)မှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြိုတင်အသိပေးရမည့် ပိုးသတ်ဆေးစာရင်းမှ (၂၆) မျိုး၊ Chemical Weapon Convention Schedule -1 စာရင်းရှိ Chemical (၁၂) မျိုး၊ စုစုပေါင်း ဓာတုပစ္စည်း (၆၅) မျိုးတို့ကို ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ) အရ တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-06-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-23 12:46:38

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၆ (ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Myanmar 631.64kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ၂၀၁၃ Myanmar 836.40kB file_downloadဒေါင်းလုပ်