အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၆ (ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၂ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း (၂၆) မျိုး၊ Vienna Convention နှင့် Montreal Protocol အရ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသော ဓာတုပစ္စည်း (၁) မျိုးနှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်း (၂) မျိုး၊ စုစုပေါင်း ဓာတုပစ္စည်း (၂၉) မျိုးတို့ကို ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)  အရ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-06-30
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-23 12:42:44

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ (တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းများစာရင်းထုတ် ပြန်ကြေညာခြင်း) Myanmar 1.14MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ၂၀၁၃ Myanmar 836.40kB file_downloadဒေါင်းလုပ်