ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-08-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 14:53:17

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
​ရေနံမြေအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ၂၀၁၀ Myanmar 48.10kB file_downloadဒေါင်းလုပ်