အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁၅/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များထုတ်ပြန်ခြင်း)

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သော ကုန်စည် (၈၆) မျိုးကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုန်စည်များအနက်အချို့ကုန်စည်များ၏ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များသည် အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ယူဆနိုင်သဖြင့် ကုန်စည် (၂၇) မျိုးကို အခွန်စည်းကြပ်မှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကုန်စည်အမျိုး အစားအလိုက်သတ်မှတ်ချက်များကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-06-06
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-28 10:51:20

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၇/၂၀၁၆ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သော ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 3.61MB file_downloadဒေါင်းလုပ်