အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၇( ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစား/ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသောစက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်အလိုက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်။ Used Machine များတင်သွင်းခြင်းကို ပင်လယ်ရေကြောင်းမှသာခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-02-17
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-12-15 08:35:24

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ (၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီး စက်ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 2.03MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီး စက်ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 1.91MB file_downloadဒေါင်းလုပ်