အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၆( ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသော စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဒုတိယနှစ်အဖြစ် ဆက်လက်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-02-19
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-12-15 08:34:25

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ (၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီး စက်ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 2.03MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၇ (၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီး စက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 344.13kB file_downloadဒေါင်းလုပ်