အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ (၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက် ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်အလိုက် တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့သော အသုံးပြုနိုင်သည့် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသော စက်ပစ္စည်း (Used Machine) များကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဆက်လက်၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သည်။ အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကို ပင်လယ်ရေကြောင်းမှသာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2018-01-08
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-05-21 12:44:52

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်းများတင်းသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 1.91MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၄/၂၀၁၇ (၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်း) Myanmar 344.13kB file_downloadဒေါင်းလုပ်