အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော စာရင်းအား H.S Code 2017 Version ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုးအပေါ် H.S Code 2012 Version ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၈၃) လိုင်းအား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုသော ကုန်စည်လိုင်းအဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ H.S Code 2017 Version ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ရေး အဆိုပါ ကုန်စည်လိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၁၀၇၉) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၄) အား ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည်။


ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2017-12-14
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-13 16:47:34

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄ (ပို့ကုန်လိုင်စင်ဖြေလျောခြင်း ၉၈၃ လိုင်း) Myanmar 1.34MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၁၃ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲတင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်) Myanmar 3.03MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲတင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်) Myanmar 139.20kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသောစာရင်း (Export Negative List) ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 619.34kB file_downloadဒေါင်းလုပ်