အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄ (ပို့ကုန်လိုင်စင်ဖြေလျောခြင်း ၉၈၃ လိုင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၁၃ နှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ တို့ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများအား ပို့ကုန် (၁၅၂) မျိုးနှင့် သွင်းကုန် (၁၆၆) မျိုးတို့အား ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ တင်သွင်းခွင့် ပြုထားပါသည်။ ပိုမိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစေရန်အတွက်  ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂) မျိုးအပေါ် HS Code အနေဖြင့် ခွဲခြား၍ လိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းဖြင့် အသိပေးထုတ်ပြန်ပါသည်။ ယင်းလိုင်းပေါင်း (၉၈၃) လိုင်းမှအပ ကျန်သော HS Code များအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇ ဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2014-02-19
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-04-10 03:29:21

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃/၂၀၁၃ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲတင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်) Myanmar 139.20kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၁၃ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲတင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အမိန့်) Myanmar 3.03MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော စာရင်းအား H.S Code 2017 Version ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 1.18MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသောစာရင်း (Export Negative List) ထုတ်ပြန်ခြင်း) Myanmar 619.34kB file_downloadဒေါင်းလုပ်