မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အစ-၂)

သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၁) ကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာသည် ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသူအား ဤလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အစ-၂) ကို ထုတ်ပေးပါမည်။

အဖွဲ့အစည်း အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 13:29:22

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ်


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်ပို့ခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်
ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက် ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် နျူကလီးယားပစ္စည်း၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း (သို့) ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း၊ ကြည့်ရန်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ (အစ-၁) Myanmar 153.82kB file_downloadဒေါင်းလုပ်