အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၃)

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2013-08-13
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-12-15 07:44:14

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ